Wawrzyny Polskiej Turystyki rozdane po raz piąty

Innowacyjność w gospodarce, to kierunek szczególnie wspierany przez Unię Europejską. Dotyczy to także polskiej turystyki, która w ostatnich latach poczyniła bardzo duży postęp. Konkursy wyłaniają najlepszych, będąc jednocześnie zachętą do twórczych kontynuacji.

W siedzibie ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie po raz piąty rozdano Wawrzyny Polskiej Turystyki. Konkurs, organizowany od pięciu lat przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER kształcącą m.in. kadry turystyki, obejmuje innowacyjne produkty mające istotne znaczenie dla rozwoju tej ważnej dziedziny, przyczyniającej się do rozwoju regionalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczał członek Kapituły Konkursu, Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystyki, także w imieniu Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która jest od początku przewodniczącą kapituły Konkursu. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Serdeczne gratulacje wyróżnionym złożyli: poseł na Sejm RP – Michał Szczerba, prof. dr Janusz Merski, prezydent Polskiej Akademii Innowacji Turystyki i rektor ALMAMER Szkoły Wyższej a także dr Witold Rybczyński – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.

Jak zauważył w trakcie wręczenia statuetek prezes POT – Rafał Szmytke, Kapituła Konkursu ma rokrocznie coraz trudniejsze zadanie, związane z systematycznym wzrostem innowacyjności i kreatywności polskiej branży turystycznej. „Dzięki m.in. temu konkursowi mamy szanse uzyskiwania stale wzrastającej frekwencji turystycznej i zwiększania wpływów z tytułu jej obsługi” – powiedział R. Szmytke.

Laureatami V edycji Konkursu Wawrzyn Polskiej Turystyki zostali:

 1. Związek Gmin Karkonoskich z siedzibą w Mysłakowicach - Prezes: Zdzisław Pietrowski
  Organizacja pozarządowa o dużym dorobku w zakresie kreowania i promocji produktu turystycznego regionu Karkonoszy a także inicjatyw ekologicznych służących rozwojowi zrównoważonemu. Do ważnych działań należą inwestycje przejawiające się w optymalizacji utylizacji odpadów (np. „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej”), edukacji ekologicznej wszystkich pokoleń (np. akcja „Czyste Karkonosze”). Wspólne działania promocyjne, realizowane ze środków samorządowych, Unii Europejskiej, a także partnerów z Republiki Czeskiej (m.in. Euroregionu „Nysa”), niewątpliwie przyczyniają się do uzyskiwania przewag konkurencyjnych Karkonoszy na rynku turystycznym.

 2. Polskie Koleje Państwowe, Spółka Akcyjna, Prezes: Jakub Karnowski

  * Ważną inwestycją, wpływającą na poprawę wizerunku miasta Malborka – ośrodka turystycznego o znaczeniu międzynarodowym jest przebudowa dworca kolejowego w Malborku. Zabytkowy obiekt, w wyniku prac rewitalizacyjnych dokonywanych pod nadzorem konserwatora, stał się bardzo dobrą wizytówką miasta, podnosząc wygodę podróżnych, w tym także osób niepełnosprawnych. Dla podniesienia bezpieczeństwa wprowadzono monitoring i nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

  * Gdynia – powszechnie oceniana jako miasto gospodarne i miejsce kreowania innowacyjnych, całorocznych produktów turystycznych, dzięki inwestycjom PKP SA uzyskała, a właściwie odzyskała historyczny dworzec kolejowy Gdynia Główna, który mimo stosunkowo młodego wieku – z uwagi na architekturę i wystrój malarski – został wpisany na listę zabytków. W znacznym stopniu uległy poprawie warunki odprawy podróżnych, dla których obiekt tren jest często jednym z miejsc pierwszego kontaktu z Polską. Ocieplenie gmachu nowoczesna klimatyzacja pozwalają nazwać gdyński dworzec ekologicznym.

  * Zabytkowy dworzec kolejowy w Przemyślu, pamiętający czasy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów zagranicznych i krajowych, podróżujących w kierunku wschodnim i udających się m.in. w Bieszczady. Konserwatorzy odrestaurowali wszystkie detale architektoniczne wprowadzając jednocześnie nowoczesne funkcje, zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Poprawiły się radykalnie warunki odprawy pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.

 3. Marina Invest Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes: Stanisław Sapała
  Oferta Marina Invest Sp. o.o. Invest znaczącym stopniu przyczynia się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia produktu turystycznego Międzyzdrojów, które są cenionym ośrodkiem wypoczynkowym, specjalizującym się w turystyce rodzinnej, a także turystyki aktywnej, biznesowej – wykraczającej daleko poza ugruntowany przez całe lata wizerunek atrakcyjnego kąpieliska morskiego. Nowoczesne apartament oferowane przez Marina Invest gwarantują bardzo dobry wypoczynek aktywny i bierny, a wysoki poziom świadczonych usług powoduje, duże zainteresowanie ze strony produktem gości zagranicznych. Obiekt ściśle współpracuje z samorządem miasta, włączając się do realizacji ogólnodostępnych imprez promocyjnych.

 4. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, Wójt: Kazimierz Karczmarek
  Inicjatywa samorządu gminy Wielka Nieszawka koło Torunia z pewnością spowoduje, że ta stosunkowo mało znana gmina stanie się celem przyjazdów i pobytów turystów krajowych i zagranicznych. Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” nawiązujące swoją nazwą i architekturą do tradycyjnej dawniej na tych terenach kolonizacji holenderskiej, to ze wszech miar placówka nowoczesna, oferująca bogaty zakres usług: parku wodnego, zespołu basenów, sztuczna rzeka, jacuzzi, saunami, siłowniami, kręgielnią, bazą noclegową, gastronomiczną i konferencyjną. Zastosowano ekologiczne technologie ogrzewania energią słoneczną. Postanie kompleksu umożliwiło utworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy.

 5. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce, Prezes: Marcin Mączyński
  Za liczne inicjatywy służące rozwojowi turystyki międzynarodowej, przejawiające się w wprowadzaniu innowacyjnych technologii obsługi i odprawy podróżnych. Przedsięwzięcia IATA przyczyniają się do kreowania p[pozytywnego wizerunku Polski – jako kraju turystyki, kraju, w którym przestrzegane są wszystkie międzynarodowe standardy.

Zgodnie z regulaminem laureaci każdorazowej edycji Konkursu zostają włączeni do składu Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, której posiedzenie odbyło się po wręczeniu nagród.

dr Jan Paweł Piotrowski
Rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl