Po raz czwarty przyznano "Wawrzyny Polskiej Turystyki"

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa ogłosiły wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki postanowiła wyróżnić najciekawsze innowacyjne inicjatywy w dziedzinie turystyki.

Kapitułę Konkursu, tworzą: ks. bp Edward Janiak – przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski – prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak – ekspert turystyki, Kazimierz Kowalski – prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski - rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, Andrzej Nierychło - redaktor, publicysta TV Biznes, dr Witold Rybczyński – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Laureaci Wawrzynu Polskiej Turystyki zostali powołani do składu Polskiej Akademii Innowacji Turystyki. W poprzednich edycjach (2009, 2010, 2011) laureatami „Wawrzynu Polskiej Turystyki” zostało łącznie 56 podmiotów. Rywalizacja była tradycyjnie duża. Niektórzy kandydaci nie spełniali warunków formalnych, niektórzy nie dotrzymali terminu. Ostatecznie rozpatrywano 31 zgłoszeń. Prawie wszyscy zgłaszający legitymowali się licznymi certyfikatami, wyróżnieniami, podziękowaniami i referencjami. Kapituła potwierdziła wysoki poziom zgłoszeń. Ostatecznie, po długich dyskusjach, w czwartej edycji przyznano 12 Wawrzynów.

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczyła 1 października 2012 roku wiceminister Katarzyna Sobierajska wraz JM Rektorem ALMAMER prof. dr. Januszem Merskim i dr. Witoldem Rybczyńskim – prezesem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki w dniu inauguracji roku akademickiego w ALMAMER Szkole Wyższej.

Tegorocznymi laureatami WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI zostali:

W grupie zarządzających atrakcjami turystycznymi:

 1. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie www.muzeumsportu.waw.pl
  Jedyne w kraju muzeum poświęcone tematyce dziejów sportu i turystyki po uzyskaniu funkcjonalnej siedziby w Centrum Olimpijskim systematycznie rozszerza zakres swojej oferty wystawienniczej i pozawystawienniczej. W kolekcji znajduje się m.in. historyczny sprzęt alpinistyczny, stare plakaty, zdjęcia i cenny księgozbiór. Muzeum było współorganizatorem wystawy „Polskich turystów – krajoznawców portret własny”. Muzeum zostało ostatnio przyjęte przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski do światowej sieci muzeów sportu.

 2. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.krzemionki.info
  Dynamicznie rozwijający się ruch turystyczny w słynnym rezerwacie archeologicznym „Krzemionki” jest efektem intensywnych działań dyrekcji Muzeum, przejawiających się w organizacji interesującej ekspozycji stałej, organizacji imprez, w tym zwłaszcza Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia. W ostatnim okresie udostępniono szereg obiektów niezbędnych do poprawy poziomu obsługi ruchu turystycznego, m.in. pawilon obsługi z punktem astronomicznym, sprzedażą pamiątek i wydawnictw oraz parking.

Hotele, obiekty uzdrowiskowe i rekreacyjne:

 1. Pensjonat Afrodyta SPA, Ośno Lubuskie www.afrodyta-spa.pl
  W 2011 r. oddano do użytku nowy obiekt hotelowy o wysokim standardzie. Pensjonat, cieszący się bardzo dużym uznaniem wśród gości zagranicznych jest wspaniałą wizytówką nie tylko województwa lubuskiego ale całego kraju. Zakres usług obejmuje 43 produkty z zakresu wellnes i spa.

 2. Bartlowizna Centrum konferencyjno-wypoczynkowe Henryk Bartlewski, Goniądz www.biebrza.com.pl
  Prestiżowy obiekt gwarantujący prawdziwy wypoczynek, w kontakcie z naturą (Bagna Biebrzańskie) i wielokulturowymi tradycjami Podlasia systematycznie rozszerza zakres swoich usług. Ostatnio otwarto restaurację „Dwór Bartka” z potrawami kuchni regionalnej i wspaniałym tarasem widokowym.. Uruchomiono specjalna platformę internetową umożliwiająca nabywanie wyrobów regionalnych wytwarzanych tradycyjnymi metodami.

Samorządy terytorialne:

 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl
  Samorząd województwa przeprowadził udaną kampanię promocyjną „Mazowsze – weekend – dwa kroki stad”, propagujące różne formy turystyki wśród gości i mieszkańców regionu. Wyemitowano Paszport turystyczny województwa mazowieckiego, rozszerzono zakres informacji na portalu internetowym. Zorganizowano Sejmik Turystyczny, Piknik Rodzinny w Pułtusku, konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Opublikowano wydawnictwo popularno- naukowe o regionie.

 2. Miasto Białystok www.bialystok.pl
  Przygotowano i wdrożono innowacyjny produkt turystyczny „Białystok wielu kultur”, mający na celu wypromowanie miasta także jako miejsca docelowego ruchu turystycznego. Wytyczono, oznakowano i opisano miejskie szlaki tematyczne: Rodu Branickich, Białostockich Fabrykantów, Białostockich Świątyń (wieku wyznań), Architektury Drewnianej. Utworzono Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z pięcioma całodobowymi elektronicznymi punktami informacyjnymi.

 3. Miasto Gdynia www.gdynia.pl
  W mieście znanym z wielu inicjatyw powstały trzy nowe tematyczne szlaki turystyczne, łączące miejsca i obiekty nie tylko atrakcyjne, ale jednocześnie przygotowane i przystosowane do obsługi ruchu turystycznego. Gdyński Szlak Modernizmu prowadzi do miejsc związanych z początkami i okresem rozkwitu miasta w okresie międzywojennym. Szlak Legenda Morska Gdyni przypomina o o pięknych tradycjach morskich, a Szlak Kulinarny prowadzi do placówek gastronomicznych cieszących się powszechnym uznaniem wśród gości i mieszkańców Gdyni.

 4. Gmina Krzyżanowice www.krzyzanowice.pl
  Ambitna śląska gmina w kreowaniu innowacyjnego produktu turystycznego trafnie wykorzystuje graniczne położenie nad Odrą, co ułatwia współpracę z partnerami z Republiki Czeskiej, zwłaszcza z miastem Bogumin. Produkt międzynarodowy „Gościnne meandry Odry” skierowany jest przede wszystkim do amatorów turystyki wodnej. Po polskiej i czeskiej stronie zbudowano nowoczesne, funkcjonalne oprzątanie kajakowe. Zorganizowano spływy. Projekt, przyczyniający się do zacieśnienia integracji poso0 czeskiej zwraca uwagę na walory turystyczne Odry i skłania do rozwoju turystyki aktywnej.

Organizacje turystyczne:

 1. Gdańska Organizacja Turystyczna www.gdansk4u.pl
  Gdańska Organizacja Turystyczna wykorzystuje nowoczesne technologie do promocji turystycznej miasta i usług świadczonych przez członków tej organizacji. Bezpłatne aplikacje Gdańsk Tour Mobile można pobrać do smartphonów i tabletów. Informacje m.in. o: imprezach, bazie noclegowej, gastronomicznej rekreacyjnej; trasach turystycznych przygotowano w trzech językach.

 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Międzyzdroje www.pttk-miedzyzdroje.com
  Oddział PTTK w Międzyzdrojach będący od lat liderem w zakresie obsługi turystki przyjazdowej, a także imprez turystyki aktywnej, w ostatnim roku ponownie udostępnił, po kapitalnym remoncie i pracach modernizacyjnych, tanią bazę noclegową o wysokim standardzie w centrum miejscowości. Placówka utworzyła też wypożyczalnie rowerów i punkt informacji turystycznej.

Organizacje społeczne:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera www.zhp.pl
  ZHP rozwija ofertę turystyczną kierowaną do młodzieży, zarówno w skali masowej, jak też i specjalistycznej, np. poprzez Centrum Wychowania Morskiego. Promuje zdrowy tryb życia i aktywność, także w środowisku młodzieży niepełnosprawnej. W ostatnim roku rozszerzono zasięg oddziaływania ogólnopolskich akcji „Nieprzetartego szlaku” „Wędrownicza Watra”. Nowymi akacjami promującymi turystykę jest „Rok Regionów” i „Nasza trasa”.

Gratulujemy!!!

Posiedzenie Polskiej Akademii Innowacji Turystyki

Tego samego dnia odbyło się kolejne posiedzenie Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, które prowadził Prezydent Akademii, Prof. dr Janusz Merski – Rektor ALMAMER Szkoły Wyższej. Dyskutowano o planach pracy Akademii, m.in. o zamiarze redagowania Biuletynu – specjalnej wkładki do magazynu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki „TurBiznes”. Prezydent Akademii prof. dr Janusz Merski oraz jej sekretarz generalny – dr Witold Rybczyński zaapelowali o składanie propozycji o planu pracy Akademii, a także o deklarowanie współpracy przy redagowaniu wspomnianego czasopisma. Członkowie Akademii zostali poproszeni o merytoryczne włączenie się do przygotowania drugiej konferencji „Turystyka polonijna” (listopad 2013).

JPP


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl