Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”

Od trzech lat ALMAMER Szkoła Wyższa wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki organizuje ogólnopolski konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. Kapitułę Konkursu, pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, tworzą: bp Edward Janiak – przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski – prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak – prezes Polskiej Izby Turystyki; Kazimierz Kowalski - prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski – rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, Andrzej Nierychło – redaktor, publicysta TV Biznes, dr Witold Rybczyński – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk – zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Tegorocznymi laureatami WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI zostali:

 1. Logos Travel prezes – Marek Śliwka. Biuro podróży z Poznania, systematycznie zabiegające o podnoszenie jakości usług i rozpoznawalność. Wydaje regularnie katalog „Podróże z pasją”, należy do Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży. W ramach promocji wśród społeczności lokalnej Poznania organizuje biegi o „Grand Prix”

 2. NOMADA Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp. z o.o w Warszawie dyrektor – Agnieszka Czyż-Mańkowska. Nowym produktem turystycznym „Nomady” są „Kulisy smaku” – wyjazdy krajowe i zagraniczne dla małych grup, o wysokim poziomie świadczeń, połączone z kursami gotowania. Biuro dysponuje nowoczesnym systemem oprowadzania grupowego Tour Guide System

 3. Trade&Travel Company, Konsorcjum Polskich Biur Podróży w Łodzi prezes – Artur Matiaszczyk. Wprowadzono na rynek nowe produkty turystyczne, m.in. zwiedzanie Ameryki w stylu „vipowskim” prywatnymi samolotami, rejsy morskie i rzeczne połączone z bogatym programem zwiedzania; wyprawy trekkingowe po Afryce. Wzbogacono stronie internetową o nowe propozycje. Podjęto organizację turystyki przyjazdowej na teren województwa łódzkiego i innych regionów kraju (wraz z wydaniem katalogu).

 4. Hotel Dom Chłopa w Warszawie dyrektor – Jacek Kołodziejak. Przeprowadzono generalny remont recepcji hotelowej, sal konferencyjnych, otwarto restaurację „U Chłopa” i letni ogródek gastronomiczny. Wprowadzono nową ofertę studencką, pakiety konferencyjne. Hotel uczestniczył w licznych akcjach charytatywnych.

 5. ARKA-MEGA S.A. prezes Zarządu – Ryszard Kulawiak. Nowoczesny kompleks wypoczynkowo- uzdrowiskowy w Kołobrzegu (hotel ****) dysponuje zespołem ponad 60 gabinetów fizykoterapii, elektroterapii, krioterapii i balneologii. Promuje zdrową żywność. Dysponuje klubami m.in. dla VIP i dla dzieci, a także własnym kinem i obiektami sportowymi.

 6. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu dyrektor – dr n med. Ryszard Leszczyński. To sanatorium charakteryzujące się wysokim poziomem usług. Gości licznych kuracjuszy zagranicznych m.in. z Niemiec, Belgii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, krajów skandynawskich. Sanatorium jest członkiem Towarzystwa Uzdrowiskowo-Turystycznego, organizuje liczne wycieczki. Prezentowało swoją ofertę w Hanowerze na światowej wystawie EXPO.

 7. Centralny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy Zarządu Głównego TKKF w Sierakowie prezes Zarządu – Mieczysław Borowy. Ośrodek jest organizatorem innowacyjnych imprez sportowo-szkoleniowo- kondycyjnych i turystycznych dla: dzieci i młodzieży, rodzin; obozów rehabilitacyjnych, spływów kajakowych, imprez rowerowych. Nowoczesna baza umożliwia proponowanie licznych dyscyplin sportu, także dla mieszkańców. Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Sieraków promuje produkt turystyczny na targach turystycznych.

 8. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna prezes – Marta Chełkowska. W celu zerwania ze stereotypem regionu kojarzącego się dotąd przede wszystkim z letnim wypoczynkiem na plaży, zainicjowano promocję produktów turystycznych na cztery pory roku, kierowana do poszczególnych segmentów potencjalnego rynku. Zrealizowano m.in. wspólny projekt promocji Trójmiasta, przygotowano katalogi, kampanię bilboardową, zorganizowano konkursy skierowane do mieszkańców Pomorza „Zaproś znajomych na Pomorze”.

 9. Dolnośląska Organizacja Turystyczna prezes – Jarosław Charłampowicz. Zrealizowano Regionalny System Rekomendacji Podmiotów Turystycznych i System Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska. Podjęto realizacje projektu „EURO 2012- szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”, podjęto intensywne działania promocyjne na targach turystycznych i w zakresie wydawnictw oraz rozbudowy serwisu internetowego www.dolnyslask.info.pl

 10. Wielkopolska Organizacja Turystyczna prezes – Tomasz Wiktor. Kontynuuje najlepsze tradycje wielkopolskiej informacji turystycznej. Przy wykorzystaniu środków UE, samorządu województwa i własnych utworzono 46 sprzężonych info-kiosków w najbardziej atrakcyjnych miejscach regionu oraz 75 tablic informacyjnych wyposażonych w kody do odczytu informacji w telefonach komórkowych.

 11. Sądecka Organizacja Turystyczna wiceprezes – Tomasz Cholewa. Organizacja jako pierwsza jedyna w karu opracowała i wdrożyła zasady zarządzania jakością w organizacjach turystycznych, opracowując poradniki oraz organizując szkolenia i konferencje. Opracowano i wdrożono projekty „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, „Małopolska wieś dla dzieci”, „Małopolska – miodowa kraina, opracowano ii wytyczono 800 km karpackiego Szlaku rowerowego i szlaków łącznikowych. Inicjatorka i realizatorka wszystkich projektów była Bożena Srebro –społeczny dyrektor Biura SOT.

 12. Miasto Kołobrzeg prezydent – Janusz Gromek. Intensywna i profesjonalna promocja miasta, organizowana przez Centrum Promocji Informacji Turystycznej, w wielkich miastach Polski realizowano akcje „klimatyczne plażowanie w centrach miast” z konkursami i prezentacja ofert, konferencjami dla prasy i branży turystycznej m.in. w ramach akcji promocji marki „Klimatyczny Kołobrzeg”

 13. Gmina Kudowa-Zdrój burmistrz – Czesław Kręcichwost. W ramach programu „Rowerowa Kudowa” zbudowano lub zmodernizowano trasy rowerowe na terenie miasta i gmin, m.in. do granicy z Czechami organizując cykl imprez o charakterze transgranicznym, a także wypożyczalnie i transport rowerów tzw. cyklobusami.

 14. Muzeum Powstania Warszawskiego dyrektor – Jan Ołdakowski. Nowoczesne multimedialne muzeum usytuowane w zabytkowym obiekcie warszawskiej Woli prowadzi obok działalności ekspozycyjnej – rozległą działalność naukowo-badawczą i edukacyjną, m.in. odczyty, pokazy filmów itd. Wprowadzono nowoczesne techniki przekazu informacji, m.in. Warszawa’ 44 na smart fonie z prezentacją 73 miejsc związanych Postaniem Warszawskim. Muzeum powołało Instytut Stefana Starzyńskiego, opiekuje się Fotoplastikonem, publikuje liczne wydawnictwa.

 15. Western Ranch w Karpaczu właściciel – Jerzy Pokój. Zasłużony ośrodek propagujący turystykę jeździecką i kulturę western wprowadził w 2011 r. innowacje, m.in.: sprowadzono bizony amerykańskie do pokazów rodeo, otwarto pensjonat „Palomino”, zorganizowano Międzynarodowe Zawody Westernowe „Puchar Europy” a także kurs dla zawodników i instruktorów jazdy western z udziałem trenerów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

 16. Agencja Promocji Turystyki – Redakcja Rynek Podróży Właściciel – Anna Olszewska. Dostosowując działalność wydawniczą Agencji Promocji Turystyki do zmian rynkowych oraz biorąc pod uwagę rosnącą rolę internetu utworzono w 2010 r. internetowy dwutygodnik „Rynek Podróży”. Dzięki tej ofercie liczba czytelników przekroczyła 380 tys., poprawiła się także aktualność przekazywanych informacji.

 17. Origami System Sp. z o.o. w Krakowie prezes Zarządu – Rafał Pięta. Nowoczesny system rezerwacyjny tworzący sieć współpracy między podmiotami branży turystycznej. Dzięki połączeniu ofert wielu dostawców usług turystycznych możliwa jest sprzedaż ofert w jednym systemie i na jednym ekranie. System służy także do rozliczeń, zarządzania klientami i firmą. Powołany w ramach systemu w 2011 Instytut Rozwoju Kadr w Turystyce organizuje szkolenia dla partnerów.

Misją Konkursu jest wyróżnienie i spopularyzowanie dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu” są podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Zasadniczym celem „Wawrzynu Polskiej Turystyki” jest uhonorowanie podmiotów osiągających cele ekonomiczne i społeczne. Te cele są tożsame z misją ALMAMER kształcącej wysoko kwalifikowane kadry turystyki już od ponad 18 lat.

Laureaci Wawrzynu Polskiej Turystyki otrzymują godność Członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki.

W poprzednich edycjach (2009, 2010) laureatami „Wawrzynu Polskiej Turystyki” zostało łącznie 29 podmiotów. Rywalizacja w trzeciej edycji była znaczna. Niektórzy kandydaci nie spełniali warunków formalnych, ostatecznie rozpatrywano 33 zgłoszenia. Prawie wszyscy zgłaszający legitymowali się licznymi certyfikatami, wyróżnieniami, podziękowaniami i referencjami.

Kapituła potwierdziła wysoki poziom zgłoszeń. Ostatecznie, po długich dyskusjach, w trzeciej edycji przyznano 17 Wawrzynów.

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczyła 1 października 2011 Katarzyna Sobierajska – przewodnicząca Kapituły, wiceminister Sportu i Turystyki w dniu inauguracji roku akademickiego w ALMAMER Szkole Wyższej. Uroczystość zbiegła się z otwarciem nowej siedziby uczelni.

Jan Paweł Piotrowski


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl